Skalanské vejce 2015

14.08.15
Skalany Podbaba
LL PL.TL.DL,LL
Sobota Činy dle Setona + Český pohár 3D, neděle turnaj LL.